سمپاشی رستوران

متاسفانه اغلب رستورانها و آشپزخانه ها در شهر تهران مانند آشپزخانه منازل  به حشره سوسک ریز آلمانی آلوده بوده و با وجود سمپاشیهای متعددی که توسط اشخاص و یا شرکتهای غیر متخصص در فواصل ماهانه در این اماکن صورت گرفته همچنان این حشره ریشه کن نشده و موجب آزار و نگرانی صاحبان این مشاغل میباشد . موجب بسی افتخار است که گروه سمپاشی یاران سبز متشکل از تعدادی شرکتهای متخصص در امر حشره شناسی و سمپاشی عملیات سمپاشی رستورانها را به یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود میسپارد که پس از حداقل 10 سال سابقه در امر سمپاشی رستوران و سمپاشی تالارهای تهران و حومه جزو موفقترین شرکتها در ریشه کنی این حشره پس از دو دوره سمپاشی شیمیایی و بیولژیک بوده است . یکی از ویژگیهای این شرکت در استفاده از مواد کاملا بیخطر و ارگانیک برای از بین بردن حشرات نمف و پوره این سوسک بوده که کمترین دردسر را برای صاحبین این مشاغل را دارد . ضمنا این شرکت با دارا بودن مجوز سمپاشی رستوران و اغذیه فروشیها از دانشگاه علوم پزشکی قادر به صدور گواهی قابل قبول مراکز بهداشتی تهران جهت سمپاشی و پاکسازی آشپزخانه ها از آلودگی حشرات میباشد .
از دیگر افتخارات گروه سمپاشی یاران سبز سمپاشی موفق حداقل 1500 واحد رستورانی , اغذیه فروشی , تالار , کارگاه قنادی , کافه و فودکورت در طی چند سال گذشته بوده که نام برخی از این واحدها با اجازه از مدیران این اماکن به شرح ذیل میباشد :
سمپاشی رستوران موفتار واقع در خیابان خردمند
سمپاشی رستوران دژاوو واقع در خیابان مقدس اردبیلی
سمپاشی رستوران زنجیره ای برگر لند در تمام شعب
سمپاشی رستوران زنجیره ای پلاک در تمام شعب
سمپاشی رستوران زنجیره ای ترنج در تمام شعب
سمپاشی رستوران زنجیره ای مورانو در تمام شعب
سمپاشی رستوران بیست تیک  واقع در یوسف آباد
سمپاشی  رستوران کوبابا  واقع در جردن
سمپاشی رستوران آسیایی مانسون واقع در گاندی
سمپاشی رستوران اردک آبی واقع در میدان تجریش
سمپاشی  رستورانهای زنجیره ای سوپر استار
سمپاشی رستوران دونرگاردن
سمپاشی تالارهای نیروی زمینی ارتش
سمپاشی  فود کورت سبحان
.....